Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Omdat het nog onzeker is of we allemaal samen in de kantine mogen vergaderen en hoe we dit op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen, onderzoeken we andere mogelijkheden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we de leden hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van LTC De Schelde