Algemene Ledenvergadering
opgeschort

 

Beste leden,

Normaal gesproken zou het binnenkort alweer tijd zijn voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). 

Door de diverse Coronamaatregelen kunnen we de ALV momenteel helaas niet in het clubhuis organiseren en is het niet toegestaan om met een dergelijke grote groep mensen samen te komen. 

In mei 2020 heeft het kabinet een spoedwet (officieel genaamd Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) goedgekeurd, waardoor verenigingen hun ALV kunnen uitstellen of digitaal kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur van LTC De Schelde heeft besloten om de ALV 2021 voorlopig tot een nader te bepalen datum uit te stellen. 

Zodra er meer bekend is over de mogelijkheden om in de loop van de komende maanden een ALV te organiseren, zullen wij de leden hierover tijdig inlichten. Ook zullen de benodigde stukken hiervoor dan gepubliceerd worden. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van LTC De Schelde