Voorjaarscompetitie

Team- en baanindeling 2024

Beste leden,

Als TC hebben wij ons best gedaan om de teams zorgvuldig in te delen. Dit voorjaar was een flinke puzzel, er was een record aan inschrijvingen.
Voorjaar 2023 80 en dit jaar 125 inschrijvingen. Dit had tot gevolg dat sommige teams relatief veel deelnemers hebben. Toch is het gelukt om iedereen een plekje te geven en daarbij hebben we aan de meeste wensen kunnen voldoen.

Via deze link is de (herziene) teamindeling op te vragen.

De baanindeling is ook bekend, deze is hier op te vragen.

Speeldata zijn hieronder op te vragen.

Met sportieve groet,
namens de Technische Commissie

Chantal Postema
Monique Flipse
Hans van der Baan

tc@ltcdeschelde.nl