Algemene informatie


De vereniging

LTC de Schelde ligt direct achter de Boulevard van Vlissingen naast Camping de Nolle. Het is een gezellig vereniging. De vereniging heeft drie TopClay banen (sinds oktober 2019) en drie Canada Tenn banen, één hardcourtbaan en een oefenkooi. Op deze banen kan men bijna het hele jaar een balletje slaan; ook in de winterperiode. Op het park vindt u ook het clubhuis. De ligging van ons park achter de boulevard is uniek te noemen.

De oprichting van LTC de Schelde
In het jubileumboek dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, vertelt de medeoprichter en eerste voorzitter van LTC de Schelde, dhr. Bas de Korte het verhaal over de oprichting van LTC de Schelde.

Het begon allemaal op die zomermorgen in juni 1937 op de machinetekenkamer van de Kon.Mij “De Schelde.”
Een vijftal collega’s wilde eens onderzoeken of er animo bestond om een tennisclubje op te richten. Dat waren Wim Heldoorn, Jo Keim, Arent Bode, Nico Pol en Bas de Korte. Zo ontstond de Lawn Tennisclub de Schelde. Geld hadden we niet. Op Wim Heldoorn na had niemand van ons ooit een racket in zijn of haar handen gehad. We moesten dus tennisles nemen, ballen kopen en ons een racket aanschaffen. Ons oudste lid, een vrijgezel gaf ons een renteloos voorschot en zo togen we aan de slag. Bondstrainers waren er niet hier in Zeeland. Een fysiotherapeut hier ter stede bracht ons de eerste beginselen bij van de tennissport. Er waren destijds 3 banen, eigendom van de Mij. “Zeeland,” in hardcover uitvoering. Daar huurden we er één van. Van de oudste club hier ter  stede “Racket,” met wie wij nu nog vriendschapsbanden onderhouden, kochten we gebruikte ballen voor een zacht prijsje. Het duurde geruime tijd voordat er enige vorderingen in ons spel te bespeuren vielen. Wij bezweken voor de vele verzoeken om als lid van onze club te mogen toetreden. Ook de bestaande clubs van de P.T.T. en de stoomvaart Mij “Zeeland” sloten zich bij ons aan. Wij groeiden steeds. Toen kwam de voormobilisatie, daarna de algemene mobilisatie en tenslotte de oorlog en de bezetting. Allemaal zeer bewogen dagen. In de jaren 1943 en 1944 kon er praktisch niet getennist worden vanwege bombardementen en beschietingen.
Toen dan eind 1944 de zon der vrijheid weer over ons eiland opging zagen we onze banen met water en modder bedekt. Tennissen werd pas weer mogelijk nadat in het voorjaar van 1946 de dijken gedicht waren, onze eigen leden, samen met leden van “Racket,” met schoppen en kruiwagens gewapend de banen weer eerst moddervrij hadden gemaakt. Ik heb slechts de tien jaar van het bestaan van onze club wat willen belichten. Ik deed dit met veel plezier omdat het mij weer herinnerde aan een tijd van hechte onderlinge vriendschap.
Uit het jubileumboek 1937-1987
Door: Bas de Korte
Medeoprichter en eerste voorzitter

Kantine

De kantine is vanaf eind maart tot september geopend op verschillende bloktijden. De kantinecommissie verzorgt de barbezetting tijdens de diverse evenementen. In de kantine mag uiteraard niet worden gerookt.

Gevonden voorwerpen

Het kan gebeuren dat je na een training, wedstrijd of toernooi iets vergeet op het tennispark. Alle gevonden voorwerpen bewaren wij in de kantine/clubhuis.

Ben je iets verloren en wil je weten of het is gevonden? Ga dan langs bij de kantine/clubhuis op het tennispark of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0118 41 29 72. De mensen die op dat moment bardienst draaien, kunnen voor je kijken of het bij de gevonden voorwerpen ligt.

Huishoudelijk reglement

Net als vele verenigingen heeft ook LTC de Schelde een Huishoudelijk reglement. In het Huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen van de vereniging. Bekijk hieronder het Huishoudelijk reglement van LTC de Schelde.

Baanonderhoud

Maarten Heij en Piet van Gemert doen samen het onderhoud van de banen. Als de banen intensief worden bespeeld, dan slijten deze extra hard. Hun werk is dan de oneffenheden weghalen, zodat er geen plassen ontstaan na regenval.

In de winter kunnen de banen gewoon worden bespeeld. Echter na een vorstperiode wanneer de banen zijn ontdooid zijn deze te zacht en pas bespeelbaar na het walsen. Als er niet getennist kan worden, hangen ze de netten naar beneden.

Naast het onderhoud doen zij nog allerlei hand- en spandiensten op en rond de banen. Piet is ook nog baancommissaris en zorgt ervoor dat de leden zich aan de baanregels en het afhangsysteem houden.
De banen
Zoals aangegeven gebeurt het baanonderhoud door de leden zelf. Veel voorkomende werkzaamheden zijn: walsen, vegen, spuiten, tuinieren, netten en lijnen repareren, egaliseren, onderhoud diverse materialen en gereedschappen. Bij elkaar gaat het om een flinke hoeveelheid werk om de banen voor iedereen speelklaar te houden en het tennispark er schoon en verzorgd uit te laten zien.

Iedere eerste donderdagochtend van elke maand wordt er door een aantal leden baanonderhoud gepleegd aan en rond de banen. Ook iets voor u ? Meldt u dan aan, het is altijd gezellig.

Huishoudelijk reglement

Net als vele verenigingen heeft ook LTC de Schelde een Huishoudelijk reglement. In het Huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen van de vereniging. Bekijk hieronder het Huishoudelijk reglement van LTC de Schelde.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te bekijken.