Besluit u om uw lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, dan kunt u dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 10 januari van het kalenderjaar plaatsvinden.

Een opzegging per e-mail kunt u richten aan:

ledenadministratie@ltcdeschelde.nl

Nieuwe wet opzegging lidmaatschap

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.