Drank- en Horecawet Barvrijwilliger


Beste barvrijwilliger,

Per 1 januari 2014 is er een grote wijziging in de Drank- en Horecawet doorgevoerd.
Omdat wij als vereniging drank verkopen moeten wij voldoen aan deze wet.
Als bestuur willen wij daarom zo goed als mogelijk voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Kort gezegd houdt deze wet het volgende in:
· Gemeente Vlissingen zal deze wet gaan handhaven.
· Leeftijd gebruik alcohol van 16 naar 18 jaar.
· Meer controle op opening- en schenktijden.
· Alle vrijwilligers de cursus laten volgen “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik”
· Jongeren onder de 18 jaar in bezit van alcohol zijn strafbaar, ook de alcoholverstrekkers/verkopers zijn strafbaar.

Belangrijkste redenen voor de vernieuwde wetgeving zijn:
· Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.
· Jongeren minder overmatig te laten drinken.
· Het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast.

Wat merken we ervan:
· Meer controle (extra BOA’s aangenomen)
· Nieuwe vergunning noodzakelijk => reeds geregeld!
· Meer verantwoording bij de bardienstvrijwilligers
· De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.
Bij deze een oproep om de cursus online te volgen.

Dit certificaat is binnen 10 min te halen door op een leuke en interactieve manier multiple choice vragen te beantwoorden. Foute antwoorden kunnen direct worden hersteld na het lezen van een korte instructie. Zie de bijlage voor het certificaat.
Het belangrijkste is dat iedereen die achter de bar een biertje tapt, wat meer inzicht krijgt in de spelregels rondom de Drank- en Horecawet.

Wat vragen we van jou?
• Ga naar de website: www.nocnsf.nl/IVA
• Registreer jezelf
• Barverantwoordelijke = kantinecommissie -> kantine@ltcdeschelde.nl
• Beantwoord de vragen.
• Foute antwoorden herstellen door het lezen van de instructie.
• Leer en heb plezier!
De kantinecommissie print het ontvangen certificaat (gaat via de website) en is dan bij de bar beschikbaar wanneer er controle van een BOA komt.
Doel: is het zo goed mogelijk voldoen aan de wet- en regelgeving waarbij we als vereniging helpen om verantwoord met alcohol om te gaan.